Everghetinos 7.2

everghetinosDe multe ori, sufletele celor îmbunătăţiţi sunt mângâiate în ceasul morţii de o adumbrire dumnezeiască, şi aşa se despart de trup

2. Din Viaţa Sfântului Sava

Un Bătrân ce se trăgea din Betania, pe nume Antim, care îşi împodobise viaţa cu multe sudori bine plăcute lui Dumnezeu, vieţuia dincolo de râu spre răsărit, într-o chilie pe care o construise în faţa turnului zidit de fericitul Sava. După ce a petrecut acolo treizeci de ani, spre sfârşitul vieţii, Bătrânul a fost cuprins de o boală care l-a făcut să zacă pe patul de suferinţă. Văzându-l astfel, vlăguit de boală şi de adâncile bătrâneţi, minunatul Sava stăruia să-l mute într-una din chiliile bisericii, pentru a putea fraţii să îl cerceteze şi să-i slujească cu mai puţină osteneală. Aşa îl ruga cuviosul, însă Bătrânul nu se învoia, zicând că îşi pune nădejdea în Dumnezeu că se va săvârşi acolo unde a locuit dintru început. Într-o noapte, Sava s-a sculat înainte de slujba Utreniei şi i s-a părut că aude psalmodie, de parcă ar fi cântat mai mulţi laolaltă. Crezând că se cântă imnele obişnuite ale Utreniei, era nedumerit cum de se săvârşeşte slujba împotriva obiceiului, fără de binecuvântarea lui. S-a dus astfel în grabă la biserică, însă, găsind porţile închise bine, s-a întors înapoi; şi iarăşi i s-a părut că aude vocile de mai înainte, cântând cu multă dulceaţă. Iar ceea ce se cânta, era aşa: “Voi merge spre locul cortului minunat, până la casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie şi sunet de laudă al celor ce prăznuiesc.” Aflând, neîndoielnic, din ce parte se auzea sunetul acelor cântări minunate, se scoală îndată şi porunceşte fratelui rânduit la toacă să îi cheme pe fraţi. Iar adunându-se aceştia numaidecât, Sava a luat pe câţiva şi s-au dus împreună, cu cădelniţe şi lumânări, la chilia Bătrânului, pentru că de acolo se auzea cântarea. Intrând în chilie, nu au găsit pe nimeni, decât numai pe Bătrân; iar acesta deja se săvârşise. Atunci l-au îmbrăţişat cu evlavie şi, făcând cele după rânduială, au îngropat sfântul trup al aceluia.

3. Din Viaţa Cuviosului Daniil Stâlpnicul

Se spune despre cuviosul Daniil Stâlpnicul că, înainte cu trei zile de săvârşirea sa, pe la miezul nopţii, s-au adunat toţi sfinţii din veac ca să-l întâmpine: prooroci, apostoli, mucenici şi toţi ceilalţi sfinţi, laolaltă şi cu unele puteri cereşti. Aceştia l-au îmbrăţişat din toată inima pe marele [Bătrân] şi l-au îndemnat să săvârşească dumnezeiasca Liturghie. Sfântul a slujit şi s-a împărtăşit cu Preacuratele Taine, dându-le şi celor care erau vrednici. Iar când s-a apropiat de ultima suflare, fiind de faţă adunat norod mult, un bărbat, stăpânit de diavol, s-a apropiat de stâlp şi a strigat în auzul tuturor, vestind venirea sfinţilor la cuviosul; i-a chemat pe aceştia pe nume, pomenindu-i şi pe îngerii care-i însoţeau. Mai apoi a adăugat că, la ceasul al treilea din zi, Daniil va pleca la Domnul, iar duhul necurat va fi alungat prin putere dumnezeiască după îndelungata şedere într-însul. Şi, într-adevăr, acestea amândouă s-au petrecut la timpul rânduit.

4. Din Pateric

Ziceau despre Avva Sisoe că, atunci când urma să se săvârşească, şi Părinţii şedeau lângă dânsul, faţa îi strălucea puternic. Şi le-a spus: “Iată, a venit Avva Antonie”. După puţin zice: “Iată, a venit ceata proorocilor”. Apoi chipul său a strălucit iarăşi, mai tare, şi a spus: “Iată, a venit ceata apostolilor”. Atunci strălucirea feţei i s-a făcut de două ori mai puternică şi, iată, părea că vorbeşte cu cineva. Bătrânii l-au întrebat: “Cu cine vorbeşti Părinte?” Iar el a zis: “Iată, îngerii au venit să mă ia şi îi rog să mi se îngăduie să mă mai pocăiesc puţin”. Îi spun Bătrânii: “Nu ai tu trebuinţă să te pocăieşti, Părinte”. Şi le-a răspuns: “Cu adevărat, nu mă ştiu să fi pus început”. Atunci au cunoscut cu toţii că e desăvârşit. Apoi, deodată, chipul i s-a făcut asemenea soarelui şi toţi s-au înfricoşat. Şi le-a zis: “Vedeţi? A venit Domnul şi zice: ‘Aduceţi-Mi vasul pustiei!’” Apoi şi-a dat numaidecât duhul. Iar atunci s-a arătat ceva ca un fulger şi chilia s-a umplut de bună-mireasmă.
RSS Sinaxar

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: