Întâlnirea din Cipru – o ameninţare pentru unitatea ortodoxă

Faptul că întrunirea din Cipru a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor în primul mileniu”, constituie o ameninţare vizibilă pentru unitatea interioară a Bisericii Ortodoxe, constituie, deja, o convingere comună. De-a lungul istoriei, Biserica a apărat unitatea ei interioară prin sistemul ei sinodal, atât în ceea ce priveşte temele dogmatice, cât şi în ceea ce priveşte cele canonice şi morale, astfel încât să păstreze parcursul soteriologic al credinciosului în nădejdea mântuirii în Hristos. Acest lucru (apărarea unităţii) s-a realizat prin alegerea lui Matia, prin Sinodul Apostolic, prin Sinoadele Locale, mai apoi prin cele Ecumenice, iar astăzi, prin Sinoadele Bisericilor Ortodoxe Locale, prin Conferinţele Panortodoxe şi prin Comisiile Interortodoxe Pregătitoare ale Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Deja, Bisericile Ortodoxe Locale au rezerve faţă de această întâlnire (din Cipru), iar cele care vor participa se vor afla în conflict asupra acestei teme. Responsabilităţile în vederea salvării unităţii interioare a Bisericii Ortodoxe care apasă asupra Patriarhului nostru Ecumenic, Kir Bartolomeu, precum şi asupra celorlalţi Întâistătători ortodocşi, sunt mari.

Astfel, pentru a se salva unitatea ortodoxă, se impune ca întâlnirii din Cipru să-i premeargă o întâlnire interortodoxă care să adopte o hotărâre comună în ceea ce priveşte acest dialog. Amânarea întâlnirii din Cipru, până la o vreme, este necesară din următoarele motive:

1. Preşedintele Comisiei Ortodoxe de Dialog a avut deja unele conflicte cu arhiereii ortodocşi care reprezintă Bisericile Ortodoxe Locale.

2. Tema Dialogului se găseşte în afara hotărârii comune a primei Conferinţe Panortodoxe din Rhodos, care defineşte cu claritate „studierea punctelor pozitive şi negative dintre cele două Biserici, în credinţă, în conducere şi în activitatea bisericească”.

3. Aplicarea hotărârii Comisiei Interortodoxe Pregătitoare care specifică foarte limpede că: „Dialogului cu romano-catolicii trebuie să-i premeargă o dezbatere de soluţionare a problemelor pe care le ridică uniaţia (greco-catolicismul) şi prozelitismul pe care îl încurajează şi îl exercită Biserica Romano-Catolică”.

4. În trecut, pentru a se apăra unitatea ortodoxă, a fost convocată a II-a Conferinţă Panortodoxă din Rhodos, pentru ca toate Bisericile Ortodoxe Locale să examineze în comun tema iniţierii Dialogului Teologic cu romano-catolicii. Acelaşi lucru se impune şi astăzi, când întâlnirea din Cipru constituie o ameninţare vizibilă pentru unitatea Bisericii Ortodoxe.

NOTĂ: Mai multe informaţii despre hotărârile oficiale ale Bisericilor Ortodoxe asupra iniţierii Dialogului şi asupra temelor de dezbatere cu romano-catolicii, vezi în cartea lui Serafim Kikkoti, «Ενότητα και Μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο» („Unitate şi mărturie a Biserii Ortodoxe în lumea contemporană”), Ed. Panagopoulos, Atena, 2005, pag.70-167.

traducere: Ierom. Fotie

http://www.romfea.gr


RSS Sinaxar

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: