A doua scrisoare a Prof. Tselenghidis către Sf. Sinod (Răspuns indirect la scrisoarea Mitropolitului de Pergam)

tselegidisUniversitatea Aristotelică Thessalonic
Facultatea de Teologie
Catedra de Teologie Dogmatică
Prof. Dimitrios Tselenghidis

Către Sfântul Sinod al Bisericii Greciei,
Ι. Γενναδίου 14,
Αθήνα, 115 21,

Preafericite Sfinte Preşedinte, Înalt Preasfinţiţilor Arhierei,

Prin scrisoarea din 10.09.2009, m-am adresat Dumneavoastră, conform rânduielii canonice a Bisericii noastre, pentru a Vă expune ca ultim membru al ei, punctul meu de vedere asupra Dialogului Teologic Bilateral ce va avea loc între ortodocşi şi romano-catolici în Cipru, în octombrie, anul curent. Cu uimire, însă, m-am încredinţat că anumite persoane ecleziastice, care nu aparţin Bisericii Greciei şi conduc Comisia Dialogului Teologic, s-au resimţit în mod deosebit, iar una dintre ele a purces, în mod inutil, la distorsionarea adevărului pe care l-am exprimat. Mai precis, cererea mea rezonabilă şi evidentă ca Biserica Greciei să ia o hotărâre, în mod sinodal, asupra temei care se va dezbate în Cipru, a fost prezentată distorsionat. S-a susţinut cum că eu – chipurile – „strig că Ortodoxia este în pericol, deoarece Întâistătătorii care o păstoresc nu împărtăşesc părerea mea”. Cu siguranţă, cele pe care le-am susţinut atunci sunt expuse în scris înaintea Voastră, precum şi toate cele susţinute de reclamant. Aş fi putut, desigur, să-mi expun opiniile în ziare, în periodice şi în mijloacele de comunicare în masă. Dar, evident, din motive eclesiologice, am dorit să mă adresez Dumneavoastră aşa cum prevede rânduiala eclesiastică. Având desăvârşită încredere fiiască în Duhul discernământului care vă însufleţeşte, las iubirii Voastre să distingă care este, în cele din urmă, adevărul. Însă, pentru a evita unele posibile răstălmăciri, sunt dator, pentru încă o dată, să ofer smerit următoarele explicaţii, concentrându-mă pe esenţa problemei: cauza trimiterii scrisorii mele din 10.09.2009.

În scrisoarea amintită, aduceam o explicaţie a motivului pentru care v-am trimis-o: luând legătura cu unii arhierei pentru a afla „dacă Biserica Greciei a dezbătut sinodal şi a luat o poziţie vizavi de Dialogul Teologic Bilateral referitor la primatul papal, aceştia mi-au răspuns că nu cunoşteau întreaga problematică. Astfel, am considerat util să vă scriu”, pe de-o parte, chiar ei înşişi mi-au propus să mă adresez Dumneavoastră, iar eu, personal, am simţit-o ca pe o datorie ce-mi revine. Este adevărat că mi-a provocat o profundă neplăcere faptul că ierarhii noştri nu cunoşteau cele ce se întâmplă. Aşadar, m-am întrebat din ce cauză  arhiereii sunt ţinuţi în ignoranţă şi de ce ei nu revendică informarea sinodului şi luarea de hotărâri în teme atât de serioase, aparţinând Bisericii întregi.

În legătură cu Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici, a cărei adunare va avea loc în Cipru, am amintit că rânduiala canonică a Bisericii impune ca:
a) tema să fie adusă la cunoştinţă respectabililor noştri ierarhi.
b) tema să fie supusă dezbaterii Sfântului Sinod al Ierarhiei Bisericii Greciei, pentru a fi discutată; în baza planului existent al Comisiei, Ierarhia să ia o poziţie şi să emită propunerea sa sinodală.
c) reprezentantul Bisericii Greciei să ducă în Cipru poziţia ei sinodală, iar el însuşi să acţioneze  în cadrele hotărârilor Sinodului.

Aceasta a fost unica mea cerere, elaborată conform cu eclesiologia şi rânduiala canonică a Bisericii noastre. M-am încredinţat, însă, cu uimire, că „cercurile” cunoscute care conduc Dialogul Teologic, deşi nu aparţin Bisericii Greciei, în loc să se bucure şi să laude un simplu credincios care respectă rânduiala canonică a Bisericii şi cere ca aceasta să fie pusă în aplicare printr-o poziţie sinodală a Bisericii Greciei, s-au dedat la o luptă de descurajare a împlinirii acestei cereri. Au intervenit în treburile interne ale Bisericii Greciei, folosind argumente mincinoase, cu o dispoziţie calomniatoare la adresa mea, susţinând că – chipurile, sunt indiferent şi – în consecinţă – nu mă supun actelor sinodale (semnate) ale Întâistătătorilor Bisericilor, sau că – chipurile – strig că Ortodoxia este în pericol deoarece Întâistătătorii ce o păstoresc nu împărtăşesc opinia mea. Din nefericire, toate acestea ei le spun în clipa în care eu cer ca ierarhii Bisericii noastre să hotărască în mod sinodal.

Aşadar, în mod firesc, mă întreb, având în vedere poziţia lor: toţi cei care mă judecă au limitat metodologia Dialogului Teologic doar la nivelul Întâistătătorilor? Căci acest lucru îl descoperă reacţia lor faţă de cererea unui simplu credincios care cere ca Biserica să se exprime sinodal. Cei care vorbesc despre eclesiologie şi au ca temă a dialogului teologic eclesiologia, învinovăţesc credinciosul care acţionează eclesiologic şi care cere punerea în practică a acestei eclesiologii de către Biserica sa, deoarece doreşte ca arhiereii să fie informaţi şi să hotărască, în consecinţă, în mod sinodal? Cum se explică teama de punere în aplicare şi funcţionare a instituţiei sinodale a Bisericii? Este dorit, cumva, în locul acestuia (a Sinodului) vreun oarecare „sistem al Întâistătătorilor”? Până în prezent au avut loc zece întruniri ale Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialog Teologic (în Patmos-Rodos, în Monaho, în Hania, la Bari, la Noul Valaam, la Freissing, la Balamand, la Baltimore, la Belgrad şi la Ravenna). Tematica acestor întruniri ale Comisiei Mixte Internaţionale a fost adusă vrodată în atenţia Corpului Ierarhiei Bisericii Greciei, pentru a lua o atitudine în mod sinodal? Reprezentantul Bisericii Greciei a participat vreodată la întrunirile Comisiei Mixte Internaţionale având în minte şi în mâinile sale o hotărâre sinodală a Bisericii sale, pe care să o fi reprezentat şi a expus ? Dar, dacă pentru vreuna din aceste întruniri nu a existat o hotărâre sinodală, a cui hotărâre a reprezentat-o şi a expus-o reprezentantul Bisericii Greciei? Dacă lucrurile stau astfel, iar arhiereii noştri se află în necunoştinţă de toate câte s-au întâmplat, de unde până unde se susţine opinia că dialogul se desfăşoară, nu prin acţiunile anumitor persoane sau Biserici, ci prin hotărârile – fără excepţie – ale tuturor Bisericilor Autocefale şi Autonome?

Preafericite Sfinte Întâistătător al Bisericii noastre, Înalt Preasfinţiţilor Arhierei, Ca un smerit membru al Bisericii Greciei, nici nu învinovăţesc pe nimeni, nici nu vreau să-mi impun opinia mea personală. Singurul lucru asupra căruia arăt interes este hotărârea sinodală a Ierarhiei Bisericii noastre asupra întrunirii Comisiei Mixte Internaţionale în Cipru. Aceasta este ceea ce cer. Părerile persoanelor care conduc Dialogul, dar şi ale Întâistătătorilor Bisericilor, îmi sunt respectabile doar ca păreri personale, şi nu ca păreri care sunt împărtăşite de întreaga Biserică. De aceea, voi aştepta smerit ca Biserica noastră să se exprime în Duhul Sfânt, sinodal şi liber, faţă de întrunirea din Cipru, şi nu aflându-se sub presiunea anumitor factori care nu aparţin Bisericii noastre Locale. Aceşti factori, în timp ce pe de-o parte arată că sunt deranjaţi, atunci când reclamăm luarea unei hotărâri sinodale, pe de altă parte – indirect, dar evident –,  ne dau impresia că vor să-şi impună linia lor directoare. Permiteţi-mi să închei scrisoarea mea aici: Biserica Ortodoxă este cea pe care o mărturisim în Simbolul Credinţei drept „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”. Biserica Greciei este autocefală şi va trebui în mod liber şi neinfluenţată să se exprime sinodal.

Cu profund respect, sărut dreapta Dumneavoastră,
Dimitrios Tselenghidis, Profesor al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Aristotelice

P.S.: Sunt la dispoziţia respectabilei Ierarhii pentru orice explicaţie.

Traducere din greacă: ierom. Fotie, http://orthodoxia-pateriki.blogspot.com/)

1 Response to “A doua scrisoare a Prof. Tselenghidis către Sf. Sinod (Răspuns indirect la scrisoarea Mitropolitului de Pergam)”  1. 1 A doua scrisoare a Prof. Tselenghidis către Sfântul Sinod al Bisericii Greciei (Răspuns indirect la scrisoarea Mitropolitului de Pergam) « Cidade de Deus Trackback pe Octombrie 27, 2009 la 8:26 am
Comments are currently closed.RSS Sinaxar

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: