Aşteptăm de la Ierarhii noştri „răspunsul corespunzător” către Partiarhul Bartolomeu

Prin scrisoarea sa către Arhiepiscopul Ieronim, Patriarhul Bartolomeu cere în esenţă „pedepsirea” episcopilor, clericilor şi laicilor care am semnat „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”. Astfel, în loc ca el să dea „răspunsul corespunzător”, după cum promisese, cere de la Arhiepiscopul Ieronim să „pedepsească” pe credincioşii nevoitori ai Bisericii Greciei.

Cei din Fanar se află într-o poziţie dificilă şi încearcă să supună logicii lor pe toţi clericii şi credinciosul popor. Miile de semnături la „Mărturisirea de Credinţă…” constituie un puternic glas de protest faţă de deschiderile lor ecumeniste şi filo-catolice.

Însă, în loc să se înţelepţească, ei se dedau la ameninţări şi critici neîntemeiate împotriva mulţimii de credincioşi şi prezintă albul drept negru. Răstălmăcesc conţinutul „Mărturisirii…” şi mint. Încearcă să subaprecieze valoarea luptei pentru Adevărul Credinţei. Îi critică pe semnatarii „Mărturisirii…” pentru că – chipurile – se prezintă pe ei înşişi ca autentici exponenţi ai Ortodoxiei, însă acelaşi lucru îl fac şi mai abitir ei înşişi. Acoliţii lui încearcă să îi atribuie Patriarhului Bartolomeu o infailibilitate aproape papală.

Acum, Ierarhia Bisericii Greciei are cuvântul. La pretenţiile provocatoare ale lui Bartolomeu, ierarhii Greciei trebuie să opună învăţătura ortodoxă a Sfinţilor Părinţi. Acum este momentul potrivit pentru a-l mustra pe patriarh pentru rugăciunile sale în comun cu ereticii, să îi amintească ce hotărăsc Sfintele Canoane, pe care de multe ori le-a încălcat, să ceară întreruperea dialogurilor cu eterodocşii în modul şi cu persoanele cu care el se desfăşoară astăzi, să purceadă la o definiţie clară şi la o condamnare a panereziei ecumenismului şi să anunţe că, pe viitor, toţi aceia care se dedau comportamentelor ecumeniste vor cădea sub incidenţa sancţiunilor bisericeşti, aşa cum hotărăsc Canoanele despre eretici sau despre cei care au legături cu ereticii.

„Mărturisirea de Credinţă…” poate constitui, în mod excepţional, o bază pentru răspunsul episcopilor către Patriarhul Bartolomeu. Un astfel de răspuns ortodox şi patristic aşteptăm şi noi, toţi credincioşii, faţă de cercurile provocatoare din Fanar. Sperăm ca ierarhii noştri să nu ne dezamăgească şi de această dată.

Traducere din greacă: ierom. Fotie; http://www.orthodoxostypos.gr)%d blogeri au apreciat: