Declaraţia Sinodului privind dialogul cu eterodocşii şi „Mărturisirea de Credinţă”

Înştiinţare

Ierarhia Bisericii Greciei, în şedinţa din seara de 15 octombrie 2009, precum şi în prima parte a şedinţei de astăzi, 16 octombrie, sub conducerea Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenelor şi Întregii Elade, a luat în discuţie tema dialogului dintre Ortodocşi şi Romano-Catolici.

La început, au fost făcute cunoscute epistola Partiarhului Ecumenic, k. Bartolomeu în legătură cu aşa-numita „Mărturisire de Credinţă” semnată de clerici, monahi şi laici, precum şi epistolele Mitropoliţilor către Sfântul Sinod, în scopul informării despre textul semnat la Ravenna şi despre cele ce urmează să se discute zilele următoare în Cipru, adică primatul papal conform primului mileniu. Aceste probleme au mai fost luate în discuţie şi în şedinţa Sinodului din luna septembrie.

După citirea textelor mai sus pomenite, Preafericitul a chemat pe Mitropoliţii Meletios de Nikopolis, Preşedintele Comisiei pentru relaţii inter-ortodoxe şi inter-creştine,  Hrisostomos de Messinia, Reprezentantul Bisericii Greciei în dialogul cu Romano-Catolicii, şi Hrisostomos de Peristeri, bun cunoscător al acestor probleme, pentru a informa Ierarhia despre modul în care a decurs dialogul amintit, despre textul de la Ravenna şi despre Întâlnirea care va avea loc în zilele următoare la Pafos, în Cipru.

A urmat, apoi, un susţinut dialog, la care au luat parte mulţi Arhierei (Mitropoliţii Serafim al Kithirelor, Cosma al Etoliei, Eustathie al Monemvasiei, Daniil al Kesarianei, Theoklitos al Ioanninei, Dorothei de Siros, Pavel al Dramei, Kallinik al Paronaxiei, Serafim al Kastoriei, Ambrozei al Kalavritei, Anthimos al Thessalonicului, Nicolae al Mesogaiei, Hrisostom al Zakynthului, Andreas de Dryinoupolis, Theoklitos al Florinei, Varnava de Neapolis şi Ieremia al Gortinei, nota P.O.Gr.), care au vorbit cu simţ de răspundere despre aceste probleme majore. Astfel:

1. A fost constatată nevoia unei şi mai depline informări a Sfântului Sinod asupra acestor subiecte importante. S-a declarat ca, de acum încolo, Ierarhia să ia cunoştinţă despre toate fazele Dialogului, altfel, nici un text nu poate impune nici o obligaţie Bisericii. De altfel, acest lucru este conform cu Statutul Sinodal al Bisericii.

2.  Dialogul trebuie să continue, dar în cadrele eclesiologice şi canonice ortodoxe, în urma consultărilor cu Patriarhul Ecumenic, aşa cum a fost decis în mod panorodox.

3. Reprezentanţii Bisericii noastre la dialog au o înţeleaptă cunoaştere a Teologiei Ortodoxe, a Ecclesiologiei şi a Tradiţiei Bisericeşti, folosindu-şi cunoştinţele şi puterile în vederea „unirii a toate, întru adevăr”, în cadrele teologice corespunzătoare şi a hotărârilor hotărâte în mod panortodox.

4. Textul de la Ravenna şi viitorul text din Cipru sunt elaborate pentru a fi avute în vedere şi validate de Bisericile Autocefale, deci şi de Biserica Greciei, în mod sinodal. Acest lucru înseamnă că nu vor exista consecinţe în afara hotărârilor sinodale ale Ierarhiei. Ierarhii sunt păzitorii Tradiţiei Ortodoxe, aşa cum au mărturisit fiecare la hirotonia întru Episcop.

5. În legătură cu textul care se va referi la primatul papal conform primului mileniu, text care va fi elaborat în Cipru în zilele următoare, reprezentaţilor Bisericii noastre li s-a pus în vedere să susţină menţionarea în textul final a poziţiei canonice despre primatului papal în primul mileniu în relaţie cu Sinoadele Ecumenice şi cu referire directă la Canonul al 3-lea la Sinodului al doilea Ecumenic şi la canonul 28 al celui de-al 4-lea Sinod Ecumenic.

6. Ierarhia Bisericii Greciei urmăreşte şi va continua să urmărească cu vigilenţă problema dialogului Bisericii Ortodoxe cu Eterodocşii, de aceea consideră că textul „Mărturisirii de Credinţă” este de prisos. Ierarhia roagă poporul credincios să aibă încredere în Păstorii lui şi să se reţină de la acţiuni care pot crea alte probleme.

Acestea au fost luate în discuţie şi hotărâte unanim de către Ierarhia Bisericii Greciei, cu simţământul responsabilităţii înaintea lui Dumnezeu, înaintea preasfintei noastre credinţe şi tradiţii şi înaintea poporului, spre Slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici.

Citirea Înştiinţării a fost făcută de Mitropolitul de Nafpaktos, k. Ierotheos Vlachos

Download audio (mp3), în greacă, aici: http://www.mediafire.com/?kwnic2m5iti

Anunțuri

RSS Sinaxar

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: