Venirea Papei în Cipru scandalizează credincioşii

Interviu luat de Antigoni Solomonidou-Drousiotou

Rezumat: Mitropolitul Limassol-ului, Athanasios se delimitează de poziţia oficială a Bisericii Ciprului în ceea ce priveşte vizita pe care o va face papa Benedict-16 în Cipru. Mitropolitul Athanasios declară deschis şi fără nici o teamă că este împotriva acestei vizite, deoarece papismul este o erezie, iar vizita papei îi va sminti pe creştinii evlavioşi. În acelaşi timp, crede că nu ar trebui luate măsuri nepotrivite, necuviincioase. De asemenea, declară că nu va lua parte la nicio festivitate.

De ce această vizită sminteşte Biserica ?

Cred că vizita papei în Cipru va provoca anumite probleme de conştiinţă multor creştini evlavioşi. Ar fi fost mai bine să nu vină, deoarece cred că nu ne avantajează cu nimic, până acum nu am văzut nici o intervenţie a Vaticanului în favoarea Ciprului. Deja s-au prudus destule nelinişti de care nu aveam nevoie.

Ne paşte vreun pericol de pe urma αcestei vizite ?

Nu am spus că ne-ar paşte vreun pericol prin venirea papei, nu ne face să ne lepădăm de credinţa noastră sau să ne înstrăinăm de Biserica Ortodoxă. Doar spun că au fost date motive anumitor grupuri stiliste de a ne aduce învinuiri că cedăm uşor, că am renunţat la principiile credinţei ortodoxe, pentru destul de multă lume apărând anumite semne de întrebare. Bineînţeles, papa a fost chemat de Preşedintele ţării, iar Arhiepiscopul şi-a dat consimţământul.

Aţi discutat despre vizită în cadrul şedinţelor Sfântului Sinod ?

În cea mai recentă şedinţă, s-a pus problema participării/neparticipării episcopilor la întrunirile cu papa. Eu am refuzat participarea la un eveniment despre care nu ştiam nimic; am aflat din ziare că papa urmează să vină în Cipru.

De obicei aflaţi despre evenimente de acest gen din ziare ?

Arhiepiscopul Ciprului are o mulţime de probleme importante şi nu vrem să-l deranjăm cu problemele noastre mărunte . Însă, avem toate drepturile să spunem că nu am avut cunoştinţă despre faptul că papa va veni, pentru că dacă m-ar fi întrebat cineva, eu personal aş fi spus să nu vină, deoarece va provoca sminteală în sufletele creştinilor evlavioşi, după cum şi vedem că se întâmplă.

Nu ar trebui să existe o comunicare între biserici, suntem totuşi în secolul 21, în Comunitatea Europeană …

Putem purta un dialog cu oricine, cu atât mai mult cu eterodocşii şi cu cei de alte religii. Dar una este să purtăm dialog, şi alta să-l primeşti pe papă ca pe un Episcop canonic, ori el, pentru noi, ortodocşii, este un eretic, tăiat de Biserică, şi,  nici într-un caz Episcop.

Din cauza schismei ?

De zece secole este despărţit de Biserică, nu este Episcop canonic, nu are nici o legătură cu realitatea Bisericii lui Hristos, Cea Una, Sfântă, Catolică (Sobornicească) şi Apostolică. Una este să-l accepţi ca Episcop canonic, şi alta să dialoghezi cu el ca şi cu un eterodox, pentru a-i înfăţişa adevărul credinţei şi tradiţiei ortodoxe.

Patriarhul Ecumenic s-a întâlnit cu papa şi a iniţiat un dialog al bisericilor. După cum am spus, dialogul nu este un lucru rău atunci când are loc în condiţii corecte, dar este greşit să spunem oamenilor că îi recunoaştem pe catolici  ca membri ai Bisericii, că îl recunoaştem pe papă drept Episcop, ca frate în Hristos întru preoţie şi întru credinţă. Acest lucru nu îl pot accepta, din moment ce toţi Sfinţii Părinţi au învăţat exact contrariul. Papistăşia este erezie şi sursă a altor multe erezii care astăzi au împânzit şi chinuie lumea. Un Sfânt contemporan, Cuviosul Iustin Popoviç, a considerat că istoria omenirii a consemnat 3 căderi tragice: a lui Adam cel întâi-zidit, a lui Iuda, ucenicul lui Hristos şi a papei, cel mai de seamă dintre Episcopii Bisericii, care a căzut din credinţa apostolică, s-a despărţit de Biserica canonică, antrenând în căderea lui o mulţime de oameni.

Papa ce părere are despre ortodocşi ?

Papa a declarat că suntem o Biserică incompletă.

Dar este un singur Dumnezeu.

Da, Unul este Dumnezeu şi Una este Biserica Lui, de aceea mărturisim în Simbolul de Credinţă „Una, Sfântă, Catolică (Sobornicească) şi Apostolică Biserică”. Aceasta este Biserica Ortodoxă, nu există mai multe biserici.

Nu este un act de egoism să considerăm că doar noi suntem Biserica ?

Nu este un act de egoism. Atunci când spunem, de exemplu, că italienii nu sunt greci, lucru adevărat, de altfel, nu atacăm pe nimeni. Dar atunci când spui că nu contează că celălat este catolic, pentru că amândoi aparţinem aceleiaşi biserici, îl înşeli, deoarece Sfinţii Părinţi ne învaţă că Una singură este Sfânta, Catolica (Soborniceasca) şi Apostolica Biserică a lui Hristos.

De ce Biserica aceasta este Biserica Ortodoxă şi nu cea papistaşă ?

Pentru că Biserica Ortodoxă păstrează neclintite credinţa Apostolilor şi experienţa Profeţilor, până astăzi. Papistaşii, din nefericire, după ce s-au tăiat de Biserică, au introdus multe dogme eretice în credinţa lor, au modificat simbolul de credinţă, şi, colac peste pupăză, l-au ridicat pe papa deasupra oricărei autorităţi, făcându-l reprezentantul lui Hristos pe pământ. Papa se consideră infailibil, iar pe cei care nu sunt în comuniune cu el îi consideră că nu sunt în comuniune cu Dumnezeu. Aceste lucruri sunt oficiale, au fost declarate în sinoadele lor. Atunci când introduci în Simbolul de Credinţă lucruri pe care Sfinţii Părinţi nu le-au scris, şi sunt şi alte cacodoxii, este vorba de erezie. Asta este realitatea.

Ce atitudine are Biserica Ortodoxă faţă de eretici ?

O atitudine de iubire. Îl iubim pe papa, îi iubim pe papistaşi aşa cum iubim pe oricine altcineva, nu îi dispreţuim, nu îi respingem ca persoane, dar nu suntem de acord cu erezia, cu cacodoxia, cu înşelarea. Pentru că îi iubim, trebuie să le spunem adevărul.

Fiecare are adevărul lui.

Tocmai din această cauză, dialogul are loc pentru a stabili, pe baza resurselor istorice, care dintre biserici a păstrat credinţa şi experienţa apostolică.

Credeţi că dialogul poate da rezultate ?

Poate, dacă este corect şi are loc în condiţii corecte. Din nefericire, aşa cum decurge el astăzi, nu dă roade: am tot stat la discuţii atâţia ani şi nu am căzut de acord în mai nimic.

Fiecare se aude doar pe sine ?

Dialogul trebuie fondat pe Sfânta Scriptură, cu smerenie şi cu dragoste, cu scopul de a se dovedi adevărul lui Hristos. Astfel, toate ar decurge cu uşurinţă.

Păi, dialogul nu are loc cu smerenie şi cu dragoste ?

Nu ştiu, nu particip la dialog, dar în cele hotărâte acolo nu am găsit rezultate semnificative.

O grupare care a editat nişte cărţi împotriva papei pregăteşte acţiuni de protest.
Nu sunt de acord cu acţiuni de acest gen. Nu trebuie să aibă loc nimic nepotrivit, măsuri necuviincioase. Dar nu e corect nici să nu ne spunem părerea. Nicidecum, doar facem parte dintr-o cultură democratică. Cu îndrăzneală şi împotriva tuturor, declar că nu sunt de acord cu vizita papei în Cipru şi din tot sufletul mărturisesc faptul că papa este eretic, nu este Episcop, nu este creştin ortodox, iar aceste lucruri le mărturisesc şi Sfinţii Părinţi. Dacă greşesc, sunt gata să mă las judecat, dar judecat pe baza celor scrise de Sfinţii Părinţi, nu pe baza unei mentalităţi globalizante. Faptul că nu sunt de acord nu înseamnă ca fac neorânduială, nici nu mă scoate în afara Bisericii.

Prin declaraţiile acestea nu turnaţi gaz pe foc şi nu daţi apă la moară celor care deja s-au scandalizat de vizita papei ?

Spun tot ceea ce am de spus, cu toată responsabilitatea şi cu toată sinceritatea; nu torn gaz pe foc, dar nu vreau să fiu înfăţişat ca unul care aş fi de acord şi, cu o conştiinţă uşoară, aş accepta prezenţa papei în Cipru. Arhiepiscopul, în cadrul Sinodului, într-un mod foarte democratic, a luat cunoştinţă de faptul că nu suntem de acord.

Dar cu vizita Arhiepiscopului la Vatican aţi fost de acord ?

Nu ne-a cerut nimeni părerea, dar nici nu era obligatoriu să ne întrebe. Am aflat de ea din ziare. Ce a dobândit în urma vizitei la Vatican ?

Nu ştiu. Nu v-a adus la cunoştinţă ?

Ne-a informat, dar eu personal nu i-am acordat o prea mare importanţă. Papa totdeauna face declaraţii formale şi formaliste, aşa cum va face şi cu ocazia vizitei în Cipru, dar nu va face nimic substanţial, deoarece nu este factor de decizie în Biserică, ci o persoană politică care nu poate intra în conflict cu status quo-ul politic. Când a luat Papa apărarea Ortodoxiei ? Am avut atâţia atacatori, când ne-a luat apărarea ? Ca să nu spun că sub regimul franc am avut de suferit chiar de pe urma papilor şi a bulelor emise de ei, prin care voiau să ne facă una cu pământul. De curând i-am prăznuit pe cei 13 cuvioşi mucenici din Kantara, ucişi din dispoziţia Vaticanului. Am trăit 400 de ani în robie crâncenă sub franci. A fost mai rău decât sub turci. Dar nu recurg la acestea, argumentele împotrivirii sunt strict teologice. Iar atunci când am fost hirotoniţi Episcopi am jurat să păzim credinţa ortodoxă.

Ierarhii care îl vor întâlni pe papa nu păzesc credinţa ortodoxă ?

Apostolul Pavel a spus ca cel care mănâncă cele jertfite idolilor să nu-l judece pe cel care nu mănâncă. Eu nu-i judec pe cei care vor participa, dar nici nu vreau să fiu judecat pentru că nu particip.

Duminica trecută a fost citită în Biserici o circulară din partea Sfântului Sinod care pomenea la sfîrşit, nominal, toţi Episcopii şi Mitropoliţii.

Da, am fost de acord să emitem acea circulară pentru ca poporul să rămână unit cu Biserica, să nu aplece urechea la stiliştii care ar vrea să-i depărteze de Biserica canonică. Ceea ce a rămas neclarificat în respectiva scrisoare este faptul că nu suntem toţi la curent şi de acord cu invitarea papei.

Din ce motiv credeţi că vine papa în Cipru ?

După cum ştiţi, papistaşii trec printr-o mare criză datorită scandalurilor care văd acum lumina zilei.

Pedofilia ?

Nu vreau să vorbim despre asta, dar, în fiecare zi, presa scoate la lumină noi amănunte teribile. Nu judec, însă papa are impresia că este primul şi unicul Vicar al lui Hristos pe pământ, de aceea face misiuni de acest gen.

Păi, a declarat că face un pelerinaj pe urmele Sfântului Pavel.

Atâta doar că Apostolul Pavel nu a circulat cu un automobil blindat de 500 000 de euro, după cum am citit că va fi cumpărat de guvernul cipriot, pentru a i-l pune la dispoziţia papei, pentru 2 zile. Eu, personal, m-am scandalizat şi am declarat că un automobil blindat nu este potrivit Vicarului lui Hristos. Pe criza asta, iarăşi poporul să acopere costurile ?

Reprezentanţii oficiali au anunţat că vine în Cipru pentru a cere respectarea drepturilor omului şi a drepturilor creştinilor, deoarece vrea să păşească pe urmele Apostolului Pavel şi să întâlnească Biserica Ortodoxă cu bune intenţii, în duh de frăţietate.

Nu pun la îndoială bunele sale intenţii, măcar să fie aşa, măcar să semene cu Apostolul Pavel şi să se întâlnească cu bogăţia Bisericii Ortodoxe. Îi urăm să se reîntorcă în Biserica Ortodoxă şi să redevină Episcop Ortodox, aşa cum era înainte de schismă. Acesta este unicul mod de unire care este indicat.

Care credeţi că sunt dedesubturile ?

Vaticanul nu face nici acţiuni aleatorii, nici naive. Toate acţiunile papei au scopul de a-l prezenta drept lider mondial al creştinilor. În acest moment, însă, el nici măcar nu este Episcop canonic, nu e ortodox, deci nu este în măsură să se prezinte pe sine ca primul dintre Episcopi.

Există interese politice ?

Nu cunosc, dar cred că nu vom avea niciun folos politic de pe urma vizitei papei, ci doar nişte cheltuieli în plus şi multe tulburări în conştiinţele credincioşilor.

Arhiepiscopul a declarat că cei care nu sunt de acord se aşează pe sine în afara Bisericii.

Nu am la îndemână acum declaraţiile Preafericitului, dar nu cred că cei care nu sunt de acord cu vizita papei se găsesc în afara Bisericii. Eu nu sunt de acord şi o spun deschis şi nu sunt în afara Bisericii. Biserica, după cum însuşi Arhiepiscopul subliniază, are un regim democratic; una este să nu fii de acord cuviincios, alta să faci lucruri nepotrivite.

Sfântul Sinod acceptă existenţa altor puncte de vedere ?

Arhiepiscopul este un democrat şi respectă punctele noastre de vedere şi cu multă dragoste ne întâmpină pe toţi.

Dar cum poate fi democrat un om care a fost ales Arhiepiscop în modul în care a fost ales (despre care avem cunoştinţă cu toţii )? Formal, a fost ales cu majoritate de voturi; în fond, însă, modul în care a fost ales nu a fost unul democratic.

Nu ne reîntoarcem la această dispută, poziţia mea personală este delicată şi nu vreau să mă explic aici. Vă pot spune, însă, că în interiorul Sinodului, Arhiepiscopul se comportă democratic şi nu mi se pare că n-ar respecta punctele noastre de vedere. Ne ascultă.

Şi la sfârşit face tot ce vrea el.

Nu, de multe ori cedează înaintea Sinodului, chiar dacă el însuşi are o altă opinie.

Noul Statut de Funcţionare al Bisericii a fost decis democratic ?

Nu l-a întocmit Arhiepiscopul, ci o comisie sinodală, fiind aprobat în multiple şedinţe ale Sinodului. Hotărârile au fost luate cu majoritate de voturi.

Impresia a fost că a fost emis pentru a vă îndepărta de posibilitatea de a accede la tronul arhiepiscopal.

Dumnezeu să-i dea ani mulţi Arhiepiscopului ! Şi să nu aibă loc alegeri arhiepiscopale în viitorul apropiat.

Arhiepiscopul a declarat că va rămâne în funcţie vreme de 5 ani, adică până în noiembrie 2011.

Sfânta Scriptură spune că 1000 de ani sunt ca o singură zi. Referitor la ceea ce va face, trebuie să socotească el însuşi. Eu aş prefera să nu intrăm repede într-o nouă aventură a alegerilor arhiepiscopale. Fiecare Arhiepiscop este ales prin pronia lui Dumnezeu şi nu în perspectiva omului. Dacă Dumnezeu vrea ca A sau B să devină Arhiepiscop, acela va deveni, chiar dacă noi am fi vrut altceva. Scopul vieţii noastre nu e să devenim Arhiepiscopi.

Care este scopul vieţii noastre ?

Să ne mântuim, să fim aproape de Dumnezeu, să iubim pe Dumnezeu şi pe fraţii noştri.

Vi se pare că Arhiepiscopul încearcă să dea Bisericii un rol primordial în societate ?

Nu cred că are intenţia, el însuşi a renunţat la titlul de etnarh. Îşi cunoaşte bine limitele, dar îi pasă şi îşi iubeşte patria.

De curând a declarat că se încearcă, în mod organizat, ştirbirea prestigiului şi încrederii în Biserică sub pretextul îndatorării faţă de stat.

Dacă a vorbit despre aceasta, înseamnă că este o problemă serioasă, care necesită atenţie şi trebuie avută de toţi în vedere.

Sunteţi de acord ca Biserica să plătească acele vechi datorii faţă de stat, cele 163 de milioane de euro ?

Nu fac parte din comisia care se ocupă de această problemă. Dacă, în realitate, conform legii, Biserica este datoare statului, atunci trebuie să plătească. Dar, dacă, legal, nu este datoare, atunci poate să trateze problema ca atare, având în vedere situaţia de criză prin care trece Ciprul. Biserica este datoare să fie prevăzătoare în declaraţiile şi acţiunile care ar putea provoca bunul simţ. Pe de altă parte, societatea este datoare să fie limpede şi să nu înşele poporul spunând că Biserica nu-şi plăteşte impozitele.

Înşeală poporul ?

Atunci când spune că Biserica nu plăteşte, este greşit, pentru că Biserica plăteşte.

Mitropolia Limassol-ului respinge sau nu impozitarea profiturilor capitalizabile ?

Eu nu prea cunosc termenii ăştia economici. Atunci când vindem o proprietate, ne plătim toate taxele. Noi nu avem întreprinderi care să ne aducă câştig, nu avem hoteluri şi ateliere, nu am făcut investiţii, de aceea şi situaţia noastră economică e dezastruoasă.

De unde aveţi venituri ?

Din chiria unui imobil, din vânzarea unor terenuri. Primim şi donaţii de la oameni care iubesc Biserica.

Sursa: aici.

Anunțuri

6 Responses to “Venirea Papei în Cipru scandalizează credincioşii”


 1. 1 Marius Mai 24, 2010 la 12:00 pm

  Trebuie sa se implineasca Sfintele Scripturi si asa cum spune Duhul Sfant prin gura apostolilor si prorocilor, trebuie sa se ajunga la lepadarea de credinta in intreaga lume si sa se dea pe fata omul nelegiuirii, fiul pierzarii,potrivnicul care se inalta mai presus de tot ce se numeste Dumnezeu si se cinsteste pe sine insusi cu inchinare ca sa se aseze pe el in templul lui Dumnezeu.
  diavolul nu sufera Adevarata Biserica Intemeiata de Domnul nostru Iisus Hristos ci vrea o alta asa zis biserica intemeiata pe minciuna sa diavoleasca. Biserica adevarata il arde, slujbele il ard rugaciunile sfintilor il ard si-l impiedica sa-si faca lucraea sa de inselaciune, de omorare a sufletelor in iad.
  In Grecia exista Sfantul Munte Athos exista binecuvantarea data de Dumnezeu prin rugaciunile si nevointa sfintilor Athoniti.
  diavolul are „bisericile lui” mincinoase si slujitorii lui (catolici, protestanti,si toti sectarii) si vrea sa inlocuiasca adevarata biserica cu aceste bisericile mincinoase ale lui.
  Nu vedeti ca a inceput marea prigoana impotriva ortodoxismului.Unde a mai ramas ortodoxismul in lume , in Grecia, Rusia, Romania, Bulgaria o parte din Iugoslavia. satana vrea sa le distruga cu orice pret.Nu vedeti care este situatia mondiala cat haos si cat rau se face? Nu vedeti ca mamona prin ban vrea sa distruga Grecia si implicit ortodoxismul si Biserica Ortodoxa? Are mare ura, iar banul( bancile,fmi si altele) care este unealta a inselaciunii lui il foloseste pentru a distruge suflete, tari, guverne ,biserici.(iubirea de arginti este radacina tuturor relelor prin, 30 de arginti a fost vandut Domnul nostru Iisus Hristos ).
  Inca pana in ziua de astazi dovada ca ortodoxismuil este adevarata credinta si Biserica Ortodoxa este adevarata este ca Sfanta Lumina De Sfintele Pasti vine NUMAI LA ORTODOCSI.
  Slujitorii lui antihrist pregatesc marea inselaciune, marea apostazie marea minciuna si inselare a lumii acesteia venirea lui lucifer care prin prefacatorie(minciuna) se va da drept hristos imbracat in haine de preot pe care Domnul Iisus Hristos il va omora cu suflarea gurii Sale si-l va nimici cu stralucirea venirii Sale.Asa cum spun prorociile va reusi sa distruga adevarata Biserica,Sfintele Liturghii si Jertfa Nesangeroasa din timpul Liturghiei. Adevaratii ortodocsi nu vor mai putea intra in acele biserici ca asa cum proroceste Sfantul Lavrentie al Cernigovului acolo va fi o adunatura satanica.
  Adevaratii crestini se vor ruga in acele vremuri in Duh si adevar iar Domnul Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu va trimite in chip nevazut pe ingeri in ajutor si-i va impartasi pe crestini ii va hrani si ajuta.Nu trebuie sa ne fie frica trebuie sa marturisim pe Hristos ca daca ne rugam si credem Domnul Dumnezeu NU NE PARASESTE.
  Nu vedeti ca pacatele s-au inmultit foarte mult in ziua de astazi [hotie,crima , minciuna mare desfranare(omul a decazut mai rau ca un animal )], iubirea se arginti invataturi mincinoase si multe altele).Nu sunt ele semn ale apropierii sfarsitului ?

 2. 2 andaman Mai 24, 2010 la 12:14 pm

  Acesta este cel mai sanatos si autentic raspuns ortodox la problema relatiilor cu cei neortodocsi. Din acest raspuns ar trebui sa se invete. Este pozitia cea mai buna care trebuie urmata. Fie ca sa ne daruiasca Dumnezeu tot mai multi clerici luminati precum acest mitropolit.

 3. 3 pr Haralambie Mai 25, 2010 la 7:38 am

  Slava Domnului ca mai exista astfel de ierarhi !.Este un raspuns extrem de important,la obiect si categoric,tinind cont si de referintele democratice!

 4. 4 Tardea Raluca Diana Mai 26, 2010 la 4:17 pm

  Nici eu nu sunt de acord cu papa.Catolicii sunt eretici,este vadit acest lucru.Dar sa retinem ca si voi,grecii aveti o mandrie desarta.V-ati lipit prea mult de cele pamantesti.Am vazut la Tv si pe net protestele poporului Dvs.Totusi voi aveti salarii si pensii mari,pe cand noi,romanii le avem de mizerie(de 8 ori mai mici decat grecii).Cand ati intrat in UE de ce v-ati bucurat?Oare nu v-ati gandit la consecinte?Iata:odata cu intrarea in UE patrunde si erezia!!!Lasati banii si avantajele materiale si canalizati-va energia catre cele sfinte!Nu fiti fatarnici!Si noi,romanii suntem oropsiti de guvernarea masonica. Domnul ne-a pedepsit si pe voi si pe noi pt. pacate(in special pt. desfrau).Imi pare rau ca sunt asa de dura,dar nu pot fi mincinoasa!Lasati pensiile si salariile si mai ganditi-va si la Hristos!


 1. 1 Razboi întru Cuvânt » MITROPOLITUL ATHANASIOS – UN IERARH CURAJOS IN BISERICA CIPRULUI SE OPUNE VIZITEI PAPEI: “Papa este eretic si va provoca sminteala in sufletele credinciosilor” (si alte stiri legate de ecumenism) Trackback pe Mai 24, 2010 la 5:27 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s
RSS Sinaxar

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: