Archive for the 'Gheronda Iosif' Category

Pemptousia, în română !

În cele din urmă, revista Pemptousia, editată de Asociaţia Prietenilor Mânăstirii Vatoped, cu ajutorul Mânăstirii şi sub supravegherea Institutului Sf. Maxim Grecul, apare şi în limba română: http://www.pemptousia.ro/.

O ştire recentă: după ce tocmai s-a întors din pelerinajul în Rusia, unde sute de mii de creştini au aşteptat ore în şir în frigul rusesc pentru a se închina la Sfântul Brâu, şi unde a fost primit de premierul Vladimir Putin, azi dimineaţă, Egumenului Efrem i-a fost cerută, de către o procuroare din Grecia, detenţia preventivă. Opoziţia, în instanţă, a unui alt procuror a făcut ca decizia finală să fie împotriva detenţiei preventive.

No comment

Translation:

“And if I do not manage, don’t misunderstand me, because my memory is weak. It doesn’t keep much. However, I don’t stop praying.

“This, I promise to you. Due to the fact that I can’t offer you anything else, and you do good to me, I pray whenever I’m free and all by myself. I’m not bragging. I’m not boasting. But, I confess to you. I insist, though many times with laudable audacity:

“All-Good One, I beg you! You attracted me, you made me wear these rassa. I beg you All-Good God! Don’t abandon me! Help! You called me and you brought me here and you gave me the keys of the Vatopaidi Monastery. You, Yourself! The Son of the Living God! When I was begging Him to show me His will through Elder Porfyrios, He talked to me. Himself! God the Logos!

“He gave me the keys of Vatopaidi. And, I used these keys to open Vatopaidi and what you see now took place. God the Logos Himself came, His affectionate Mother came, His Mother, our Mother, our consolation, and She spiritually renewed Vatopaidi. And She put us on the path of the terminοlogy of the Holy Fathers. I’m not denying anything.

“She gave us the ability to write, to write with details the whole terminology of the Holy Fathers. Have consolation in the continuous future. All these, and I kindly invoke your love, your kindness, to accept them with humility and obedience, to continue your path with self-denial and the love of persistent effort.

“The first beginning is obedience; after obedience is the Prayer, unceasing prayer, that should never stop; after the unceasing prayer, humility and obedience come. After humility and obedience, love of persistent effort comes. And then, the person learns how to resist the various excuses of the false needs: to succumb to selfishness and egoism. We stand by the meaning of the love of persistent effort. We will not succumb to anything that’s prohibited in our life.”

Gheronda Iosif – Epistolă: „Singura soluţie este respectul reciproc”

g iosifVatopaidi, 6-12-1987

Fiicei mele celei adevărate, urări de bine părinteşti.


Am primit scrisoarea ta sau, mai bine zis, „gazeta” ta! ! Am râs când am văzut-o şi m-am neliniştit când am citit-o.


De ce gândeşti astfel, copilul meu? Nu s-a întâmplat absolut nimic si nici nu se va întâmpla. Greşeala se datoreaza lipsei mele de experienţă, pe care am dovedit-o crezând că pot împăca cele ce nu sunt de împăcat. Fiecare om are îşi caracterul său şi propria personalitate, pe care şi-a format-o în urma experienţelor trăite în trecut, după propriile modele, măsuri şi convingeri. Prin urmare, pe baza acestora ia hotărâri, se exprimă şi acţionează.

Numai cei care sunt ai lui Hristos se pot împotrivi şi pot anula aceste legi şi reguli, şi aceasta, din iconomie. Nu te-ai izbit niciodată în viaţă de sisteme şi moduri de gândire diferite de al tău, aparţinând celorlalţi, celor din jurul tău, cu care, în multe alte situaţii, împartăşiseşi aceleaşi idei şi convingeri? Nici aceia nu sunt răi şi perverşi şi, cu atât mai mult, nici tu. Sunt ideile lor, sistemele lor de gândire, ideologia lor generală. Nu ţi s-a întâmplat niciodată să ai alte păreri decât proprii tăi copii? Nu te-ai aflat niciodată în dezacord cu soţul tău, care este al doilea înger păzitor pentru tine? Cauza este, oare, faptul că aţi devenit răi? Sau poate îngeraşii tăi cei nevinovaţi sunt răi sau îndărătnici? Cu siguranţă, nu. De vină este personalitatea dezbinată a omului, care dă naştere, brusc, disensiunilor şi scindărilor. Singura soluţie este respectul reciproc şi evitarea contactelor şi intervenţiilor străine.

Cei din vechime aveau o vorbă: «cu rudele tale manancă, bea, dar fereşte-te să dai sau să iei ceva de la ele». Alungă, copilul meu, puţina tulburare sau părere de rău şi convinge-l pe îngeraşul nostru să nu-şi piardă curajul şi să considere conjunctura drept un prilej de a învăţa practic despre sensul relaţiilor sociale şi al vieţii. De altminteri, aceasta a fost o soluţie temporară şi comodă şi, desigur, pentru o situaţie limitată. Uiţi, fata mea, că Avraam şi Lot s-au despărţit, pentru că le era imposibil să locuiască sub acelaşi acoperiş? Asta-i toată filosofia: să porţi neputinţele altora şi nu să le judeci, fără să iei seama la ce sunt şi ce gândesc aceia. Au nevoie de îngăduinţă şi răbdare.

Cu cât oamenii uită sensul Crucii, cu atât mai mult acesta sporeşte şi se generalizează, cu feluritele constrângeri naturale sau tehnice care pot apărea; când va veni vremea să meargă pe drumul Crucii, atunci se vor înspăimânta, desigur, fără ca aceasta să le folosească la ceva. Fericit cel ce petrece în priveghere şi-n rugăciune, ca să se izbăvească de necazul cu care-i va încerca Dumnezeu pe locuitorii pământului.

Rana cea adâncă a omului contemporan este pierderea credinţei, ca temelie şi început, şi nici o formă de terapie nu-l poate ajuta în această stare. Dumnezeu ne supără cu mici atacuri formale, îngăduie, adică, ispitele, pentru a ne cuminţi, dar omul, în loc să-şi vină în fire, să-şi ceară iertare, din păcate, blasfemiază, ceea ce are drept rezultat părăsirea lui deplină. Adunați-vă în sine înşivă şi, cu adâncă smerenie, cereţi mila lui Dumnezeu, pentru ca Harul să aibă motiv să ne acopere de mânia viitoare, care va veni oricum, cu vuiet mare!

Pacea lui Hristos să fie totdeauna cu voi !

Cu rugăciunile şi dragostea mea părintească,
Părintele vostru Iosif

Gheronda Iosif. Viaţa pe scurt (video)

Gheronda Iosif. Pomenirea de 40 de zile

Vineri, 7 august, a avut loc pomenirea de 40 de zile de la adormirea Părintelui Iosif Vatopedinul. La slujbă au participat, pe lângă obştea Mânăstirii Vatopaidi, Mitropolitul Iosif al Proikoniss-ului, Mitropolitul Panteleimon al Veroiei, Naousiei şi Kampaniei şi Horepiscopul Nicolae al Amatoundei. Cei 46 de preoţi, 8 diaconi, 300 de închinători, precum şi monahii din obşte şi cei veniţi de la chiliile din apropiere, muncitorii şi oficialii au făcut ca numărul total al celor prezenţi să se ridice la 600.

koliva 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Egumenul Efrem, Mitropolitul Iosif, Mitropolitul Panteleimon şi Horepiscopul Nicolae au ţinut câte un cuvânt: vezi link-ul.

Gheronda Iosif. Imagini din viaţă

joseph221 joseph232Nea Skiti. La brutărie. „Până apucam noi să pregătim o pâine, Gheronda avea deja două întocmite”.

joseph311 Katholikonul de la Nea Skiti. De Paşti.

joseph34 Vatopaidi. Hristos Anesti !

joseph241 Nea Skiti. Trapeza de Paşti.

joseph42Vatopaidi.

joseph32 Nea Skiti.

joseph44Vatopaidi. În seră.

joseph54 Ucenicii lui Gheron Iosif Isihastul: Efrem Filotheitul, Efrem Katunakiotul, Gheronda Iosif. La rândul lor, cu o nouă generaţie de ucenici …

joseph55 Nea Skiti. Trapeza. Împreună cu Gheronda Efrem Katunakiotul.

joseph56 Vatopaidi. Obştea de început. Împreună cu Gheronda Efrem Katunakiotul.

joseph62 Vatopaidi. Rasoforire.

joseph65 Vatopaidi. Procesiune.

joseph81 Vatopaidi.

joseph82 Vatopaidi.

joseph84 Vatopaidi. La chilie, de vorbă cu vizitatori.

joseph88Australia.

joseph89 Sidney, Australia. În vizită la o familie.

joseph92 La Metocul Vistonida.

joseph94 Larnaca, Cipru. Cu Brâul Maicii Domnului.

joseph93Brâul Maicii Domnului.

joseph96 Ultima ieşire în lume. Vizita la Mânăstirea Taxiarhon din Epidavros.

joseph97

Gheronda Iosif, Ontologia dragostei

g iosif

Din păcate, nu pot oferi traducere în acest moment …

Excurs (în afara subiectului, dar nu întru totul):

Puneţi mâna şi învăţaţi greacă, fără de care nu există teologie, ci doar amatorism. Altfel, aşa-zişii teologi (vezi link-ul) vă vor duce unde nu voiţi să ajungeţi.

Dacă aveţi îndoieli în privinţa limbii greceşti şi a accesului pe care ea vi-l poate oferi înspre anumite lucruri, citiţi în continuare:

„Fără limba greacă nu puteţi să cunoaşteţi învăţătura patristică. Iar fără Părinţii Bisericii nu există nici interpretarea Sfintei Scripturi, nici Teologie. Orice s-ar scrie astăzi, dacă nu se sprijină pe Sfinţii Părinţi, nu are legătură cu Teologia Ortodoxă trăitoare. De aceea să mergeţi în Grecia unde şi astăzi este dusă mai departe, fără întrerupere, Tradiţia Bisericii noastre. Acolo există pepiniere şi centre duhovniceşti. Tot acolo se află şi Sfântul Munte. În Grecia, Teologia nu este ceva abstract, ci este viaţă şi lucrare” – Avva Iustin Popovici

„M-am născut sârb şi o să mor grec” – Mitropolitul Irineu Bulovici, ucenic al Avvei Iustin

„Părintele Sofronie s-a rugat să i se dea puterea să ajungă să cunoască atât de bine limba greacă încât, atunci când se va ruga în această limbă, să nu o simtă ca pe o limbă străină. Iar Dumnezeu i-a împlinit cererea” – Arhimandritul Zaharia de la Essex, ucenic al Avvei Sofronie

„Când slujesc în greacă, nu simt niciodată că este pentru mine o limbă străină” şi
„Grecii au depăşit hotarele înţelegerii omeneşti în ceea ce priveşte cultura limbii” – Avva Sofronie de la Essex

Mai sunt şi altele, dar mi-e teamă să nu-i facă pe unii să scrâşnească din dinţi.